Werkgebieden

De standpunten die de FNLI op beleidsthema’s inneemt, worden altijd gebaseerd op en getoetst aan het criterium van zelfregulering, eigen verantwoordelijkheid en efficiënte regelgeving. De FNLI streeft met al haar activiteiten naar een gezonde en duurzame ontwikkeling van de Nederlandse levensmiddelenindustrie, gekoppeld aan een stevige inbedding in de Nederlandse samenleving als een gewaardeerde en verantwoordelijke industrie.

Vijf werkgebieden vormen de kern van de belangen van de levensmiddelenindustrie: