Verantwoord reclamebeleid

Reclame voor voedingsmiddelen, in het bijzonder gericht op kinderen, speelt een rol in de publieke discussie over voeding en gezondheid. Hoewel de FNLI vindt dat er onvoldoende bewijs is om te stellen dat reclame een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van overgewicht, heeft de FNLI begrip voor de vragen die reclame gericht op kinderen oproept. De levensmiddelenindustrie stelt via zelfregulering beperkingen aan reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen.

Beperkingen kinderreclame

Het is sinds 1 januari 2015 verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud. Er wordt een uitzondering gemaakt als producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen (maxima aan calorische waarden en verzadigd vetgehalte). In het laatste geval mag reclame wel, mits dit gericht is op kinderen van 7-13 jaar. Per 1 februari 2019 is de Reclamecode voor Voedingsmiddelen door de FNLI verder aangescherpt. De wijziging houdt in dat producenten geen kinderidolen meer gebruiken op hun voedselverpakkingen en Point of sale materiaal als hun producten niet voldoen aan de voedingskundige criteria. Licensed media characters gericht op kinderen tot 7 jaar mogen überhaupt niet meer worden toegepast, tenzij er een samenwerking of ondersteuning is van een erkende autoriteit op het terrein van gezondheid en/of beweging. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, kunnen consumenten een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Uit de overheidsmonitoring van de reclamecode in 2018 blijkt dat de eerder afgesproken reclameregels goed werden nageleefd, maar dat (herkenbaarheid van) online reclame een aandachtspunt blijft.

Sponsoring bij evenementen

Sponsoring van sport- en andere evenementen is een vorm van reclame. Dit geldt ook voor de sponsoring van (sport) hallen en andere faciliteiten voor het doorbrengen van vrije tijd. Dit betekent dat de regels van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen ook bij sponsoringsactiviteiten van toepassing zijn. In de praktijk houdt dit in dat er met name bekeken moet worden of een evenement niet op kinderen is gericht. Evenementen georganiseerd door kinderdagverblijven en/of basisscholen mogen niet worden gesponsord door voedingsmiddelenfabrikanten tenzij er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De FNLI bevordert de naleving van deze regels o.a. door intensieve voorlichtingssessies voor haar leden te organiseren.

Online reclame

De Reclamecode geldt voor alle kanalen, dus ook online. De grootste uitdagingen op dit terrein zijn de herkenbaarheid, het afschermen van reclame voor de jeugd en zorgen dat de contentmakers (onder andere You-tubers)  zich houden aan de regels.

De FNLI en de BVA hebben daarom de gids ‘Reclameregels Content Creators & Voedingsmiddelenadverteerders’ opgesteld. Deze omvat een checklist aan de hand waarvan adverteerders zo goed mogelijk kunnen nagaan of ze aan de regels te voldoen met het inzetten van content creators zoals vloggers. De gids is op aanvraag beschikbaar.

Gerelateerde artikelen

Jaarlijkse monitoring kinderreclame laat verbetering in de naleving zien

24 augustus 2017


Den Haag, 24 augustus 2017 –  Voor de zesde keer op rij publiceert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. De Stichting Reclame Code onderzocht in opdracht […]

BVA en FNLI publiceren Gids Content Creators en Voedingsmiddelenadverteerders

18 april 2017


De inzet van vloggers binnen het reclamedomein brengt nieuwe uitdagingen voor adverteerders met zich mee. Daarom brengen BVA Bond van Adverteerders en FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de ‘Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators’ uit. Doel van de gids is om adverteerders […]

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]