Verduurzaming

Verduurzaming

Elke levensmiddelenfabrikant levert op zijn eigen manier dagelijks inspanningen om milieuprestaties, sociale omstandigheden en economische welvaart continu te verbeteren. Verduurzaming is een continu en veelkleurig proces waarin diverse thema’s spelen en elk bedrijf zijn eigen afwegingen maakt al naargelang mogelijkheden, prioriteiten en bedrijfsmissie. Steeds meer bedrijven gaan over tot de integrale verankering van verduurzaming in hun dagelijkse bedrijfsvoering: van verduurzaming in de fabriek (zoals energie- en waterbesparing en grondstofefficiëntie), tot verantwoord inkoopbeleid van grondstoffen, tot duurzaam verpakken en transport.

Lees meer over de speerpunten

 • Ketensamenwerking: Alliantie Verduurzaming Voedsel

  De FNLI is medeoprichter en actieve partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ketenbreed samenwerkingsplatform dat enerzijds bedrijven informeert, stimuleert en faciliteert in hun verduurzamingsproces, en anderzijds met stakeholders en beleidsmakers belemmeringen voor verdere verduurzaming weg wil nemen. Binnen de […]

  Lees verder
 • Verduurzaming grondstofketens

  Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Veel bedrijven schakelen over op duurzamere varianten van onder andere palmolie, soja, vlees, vis, groenten, fruit, koffie of cacao. Bedrijven […]

  Lees verder
 • Verpakkingen

  Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling & organische reststromen

  Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

  Lees verder
 • Energie

  Verminderen van het gebruik van energie neemt in het verduurzamingsproces binnen de levensmiddelenindustrie een prominente plaats in. Ieder bedrijf gebruikt energie en kan hier op verschillende manieren verder in blijven verduurzamen. Een goed voorbeeld zijn de energiescans die veel bedrijven […]

  Lees verder
 • Transparantie

  Het is van groot belang voor verdere verduurzaming in de levensmiddelenindustrie dat consumenten geïnformeerd worden over de effecten van productieprocessen op mens, dier en milieu. Dit helpt consumenten immers bij het maken van een weloverwogen keuze. Een vertaling van interne […]

  Lees verder